Soru-Cevap

Sizden Gelen Sorular

 1. a) İran vatandaşları vizesiz olarak; Türkiye’de 90 gün kalabilmektedir.
 2. b) Ancak bu sürenin 3 ayla karıştırılmaması gerekmektedir. Çünkü gün ve ay hesabı farklıdır. Bu nedenle İran vatandaşlarının herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması açısından; sürenin gün olarak dikkate alınması son derece önemlidir.
 1. a) İran vatandaşları vizesiz olarak; en fazla, 180 gün içerisinde 90 gün Türkiye’de kalabilmektedir. Dolayısıyla vizesiz olarak tekrar giriş yapabilmeleri için 180 günlük sürenin dolması gerekmektedir.
 2. b) 90 günden daha fazla kalacak İran vatandaşları; ikamet izni almak zorundadır.
 1. a) İran vatandaşları 90 günlük süreyi aşmaları halinde para cezasıyla karşılaşmaktır.
 2. b) Para cezasının ödenmemesi halinde ise; 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağına tabi tutulmaktadır.
 1. a) Para cezası miktarı; yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve kaçak olarak kalınan süreye göre değişkenlik göstermektedir.
 2. b) Hesaplama konusunda kesin bilgi; sınır kapılarından, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofislerinden öğrenilebilmektedir.
 1. a) Türk vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kimlik belgesine, Türk pasaportuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklara sahip olmak gelir.
 2. b) İkamet izni ise; Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesidir.
 3. c) 6 adet ikamet türü vardır. Bunlar:
 • Kısa dönem ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan ticareti mağduru ikamet iznidir.
 • İkamet izin türlerinin uygulamaları ve prosedürleri farklı olup, kapsamlı bir konudur.
 1. a) Türk vatandaşlığı; doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.
 2. b) Yetkili makam kararı, evlat edinilme, seçme hakkının kullanılması ile Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması mümkündür.
 3. c) Türk vatandaşlığının yetki makam kararı ile sonradan kazanılmasına; evlenme, taşınmaz edinimi gibi örnekler verebilir.
 1. a) Gayrimenkul edinimi Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılma hukuki yıllara göre değişkenlik göstermektedir.
 2. b) Son düzenlemeye göre; 19.09.2018 tarihi itibariyle satın alınmış veya alınacak taşınmaz / taşınmazların değerinin 250.000 $ olması gerekmektedir. 07.12.2018 tarihi itibariyle satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş veya düzenlenecek taşınmaz / taşınmazların 250.000 USD değerinde olması gerekmektedir.
 3. c) Ayrıca taşınmaz edinimi ve vatandaşlık başvurusu dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Son olarak değişeye göre;

 

 • Taşınmaz değerleme raporu alınmalıdır.
 • Ödemeler banka kanalıyla gerçekleştirilmelidir.                                                                 
 • Taşınmazın 3 yıl süre ile satılmayacağına çocuklarda taahhüt verilmelidir.
 • Noterde düzenlenecek taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl süre ile devir ve terkini yapılmayacağına taahhüt verilmelidir.
 • Uygunluk belgesi alınmalıdır.
 • Daha dikkat edilmesi gereken husus bulunmaktadır.

 

 1. d) Gayrimenkul edinimi Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması kapsamlı bir konu olup, yabancıların hak kaybına uğramamaları dışında karmaşık boyunca hukuki yardım almaları önem arz etmektedir.
 1. a) Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.
 2. b) Vatandaşlığın kazanılabilmesi için mevzuatta belirtilen tarihlerde aranan değer toplamının bulunması önemlidir.
 1. a) Aynı anda alınma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. b) Ancak; yabancı kişinin farklı zamanlarda birden fazla taşınmaz satın alması durumunda, bu taşınmazların toplam değerinin mevzuatta belirtilen tutarda olması gerekmektedir.
 3. c) Yani şartları taşıması halinde; farklı zamanlarda ve farklı yerlerde edinilen taşınmazlar açısından vatandaşlık başvurusu yapılması mümkündür.
 1. a) Satış yoluyla edinilecek taşınmazların niteliğinde bir sınırlama bulunmamaktadır.
 2. b) Örneğin; konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vb şeklinde taşınmaz olabilmektedir.
 3. c) Ancak; gerek satın alınacak taşınmazın cinsine, gerekse satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazlar için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.

a) Yapılması mümkündür. Ancak son düzenlemeye göre; hisse değerinin en az 250.000 $ olması gerekmektedir. Örneğin; 2 kişi tarafından toplam 250.000 Dolara ortak bir taşınmaz alındığını düşünelim. Sadece bu taşınmaza dayanılarak vatandaşlık başvurusu yapılması mümkün değildir. Çünkü kişilerin bu taşınmazdaki hisse değerleri 125.000 Dolar olacağı nedeniyle parasal şartı taşımayacaktır.

b) Parasal şartlar yıllara göre değişkenlik göstermektedir.

 1. a) ​Vatandaşlık başvuruları; makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak süreye ilişkin net bir zaman vermek mümkün değildir. Gerek iş yoğunluğuna, gerekse başvuru belgelerinin eksiksiz olup olmamasına göre süre değişebilmektedir.
 2. b) Dolayısıyla vatandaşlık başvurusunun sorunsuz bir şekilde ve daha kısa sürede tamamlanması için; yapılacak işlemlerin, gereken başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru biçimde tamamlanması önemlidir. Çünkü tek bir eksiklik başvurunun olumsuz sonuçlanmasına veya sürecin uzamasına yol açabilmektedir.

a) Kazanmaları mümkündür. 2018 yılında yapılan son düzenleme ile en az 250.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul satın alan yabancıların eşi ile 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk Vatandaşlığını kazanma imkânı tanınmıştır.

 1. a) Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir.
 2. b) Kur olarak; tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Kimden alındığı önem taşımaktadır. Örneğin;

 • Taşınmazın; herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Başvurulamaz. Çünkü vatandaşlık hakkı, gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmazlar için tanınan bir haktır. Dolayısıyla şirket adına satın alınan taşınmazlarla vatandaşlık başvurusu yapılması mümkün değildir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.